Showing 1–16 of 68 results

ABX-004_01.jpgABX-004_02.jpg

Krypton 6

RM2,700.00
ACR-001_01ACR-002_CB1899 cut

Acer Chromebook Spin 311 Notebook (64GB eMMC / 8GB LPDDR4 Memory)

RM1,899.00
MTL-003_01MTL-003_02

Matatalab Pro Set

RM1,559.00
ACR-001_01ACR-001_CB1499 cut

Acer Chromebook Spin 311 Notebook (32GB eMMC / 4GB LPDDR4 Memory)

RM1,499.00
SALE python programming online course

Python Programming (Online Course)

RM150.00RM1,402.50
PHT-001_01.jpgPHT-001_02.png

PHOTON

RM1,399.00
codrone lite programmable indoor droneRBL-001_02.jpg

CoDrone Lite: Programmable Indoor Drone

RM1,300.00
MBK-001_02MBK-001_01.jpg

mTiny Coding Kit

RM1,199.00
MTL-002_01.jpgMTL-002_02.jpg

Matatalab Coding Set

RM1,179.00
ABX-002_01.jpgABX-002_02.jpg

Krypton 2

RM915.00
MBK-005_01.pngMBK-005_02.png

Neuron Artist Kit

RM900.00
RBQ-003_01.pngRBQ-003_02.jpg

Qoopers

RM805.50
MTL-001_01MTL-001_02

Matatalab Lite

RM769.00
MBK-003_01.jpg

Codey Rocky

RM759.00
BRN-013_01BRN-013_02

Robotics Smart Machines

RM680.00
RBQ-004_01.jpgRBQ-004_04

Q-Dino

RM675.00